menu
Powrót

Aktualności

Nowa kampania społeczna Fundacji Most the Most

Nowa kampania społeczna Fundacji Most the Most

Celem kampanii Mocarze Sztuki jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Fundacja Most the Most chce kreować poczucie odpowiedzialności za stan dóbr kultury oraz zachęcać firmy, instytucje i stowarzyszenia w finansowanie prac konserwatorskich przy muzealiach. Kampania ma charakter ogólnopolski, a wybór muzealiów będzie organizowany cyklicznie.

Zadaniem kampanii jest m.in.:

  • ochrona dzieł sztuki i obiektów dziedzictwa kultury zgromadzonych w lokalnych muzeach;
  • pokazanie ciekawych muzealiów szerszej publiczności i zainteresowanie ofertą lokalnych muzeów;
  • pogłębianie społecznej świadomości w zakresie kultury i sztuki;
  • inspirowanie do zaangażowania społecznego na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego;
  • promowanie postaw firm i instytucji, które angażują się na rzecz kultury i sztuki.

Zadania te chcemy osiągnąć dzięki zaproszeniu do współpracy partnerów:

  • lokalne muzea z całej Polski, aby wskazały nam ze swoich własnych zasobów muzealia, którym chcą przywrócić świetność i poddać je pracom konserwatorskim;
  • firmy, instytucje, stowarzyszenia, aby przekazały darowiznę na sfinansowanie takich prac;
  • wszystkich ludzi mocy – aby wzięli udział w konkursach na wybór zwycięskich eksponatów.

Kampania Mocarze Sztuki podzielona jest na kilka angażujących etapów.

Pierwszy z nich to kontakt z lokalnymi muzeami z prośbą o wskazanie muzealia, dzieła sztuki, któremu należy przywrócić świetność, ale właścicielowi brakuje na to środków. Dzięki zaangażowaniu w kampanię Mocarze Sztuki możliwe jest pozyskanie maksymalnie do 20 000 zł. na renowacje eksponatu muzealnego.

Zgodnie z regulaminem kampanii (PDF, 166) muzealia mogą zgłaszać tylko instytucje kultury, będące muzeami wpisanymi do Wykazu muzeów prowadzonego przez MKiDN, z wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, chyba że są jednocześnie wpisanymi do rejestru instytucji kultury jednostki samorządu terytorialnego.

Termin zgłaszania muzealiów w tegorocznej edycji kampanii to 20.02.2023 r.

Spośród zgłoszonych muzealiów – na podstawie kryteriów określonych w regulaminie kampanii - Fundacja wybierze max. 10 dzieł sztuki, na które będzie można zagłosować w ankiecie umieszczonej na stronie Fundacji. 

Internauci oraz lokalne społeczności wybiorą spośród nich 5 zwycięskich eksponatów, które otrzymają dofinasowanie.

W celu sfinansowania prac konserwatorskich zwycięskich muzealiów Fundacja nawiąże współpracę z firmami, instytucji, które zechcą wziąć udział w naszej kampanii i zostać Mocarzami Sztuki.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji o kampanii. Wspierania naszych działań komunikacyjnych i liczymy na zgłoszenia ciekawych muzealiów oraz społeczne zaangażowanie na kolejnych etapach kampanii. Stwórzmy razem Wspólnotę Mocy dla kultury i sztuki!

Więcej informacji na stronie Fundacji Most the Most