menu

Bankowość i serwisy

Bankowość online

bgk24

Informacje dotyczące bankowości elektronicznej bgk24

BGK Zlecenia

Portal do zleceń płatności i wniosków na produkty i usługi BGK

BGK Zlecenia 2

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

Zewnętrzny Portal Transakcyjny

Portal do składania i wykonywania operacji pasywnych i aktywnych

Usługa Wyciągi elektroniczne

Usprawnij procedury związane z obrotem dokumentami bankowymi i zadbaj o środowisko

Mieszkanie na Start

Portal do obsługi rządowego programu dopłat do czynszu dla najemców mieszkań

Fundusz Kredytów Studenckich

Portal do obsługi programu wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów

Zastrzeż kartę

Zastrzeż kartę w przypadku jej utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia przez osoby trzecie.

Cyberbezpieczeństwo

Poznaj zasady bezpieczeństwa w sieci. Dowiedz się, jakimi metodami mogą posłużyć się cyberprzestępcy i nie daj się oszukać!