menu

O usłudze

Działając w myśl poszanowania środowiska naturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył bezpłatną usługę wyciągów elektronicznych dla klientów instytucjonalnych, której celem jest usprawnienie procedur związanych z obrotem dokumentami bankowymi, a tym samym zmniejszenie zużycia papieru.

Wyciągi w formie elektronicznej spełniają wymogi dla dowodu księgowego określone przepisami prawa (w tym przede wszystkim art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a tej ustawy), jak również dokumentu bankowego (art. 7 Prawa bankowego).

Jak uruchomić usługę?

Aby skorzystać z oferty wyciągów elektronicznych należy wypełnić Dyspozycję przekazywania wyciągów i złożyć ją w oddziale BGK. W dyspozycji należy wskazać:

  • które rachunki mają być objęte usługą,
  • podać adresy e-mail, na które będą przesyłane wyciągi oraz
  • określić, kto będzie miał dostęp do serwisu bgk24.pl

Usługa zostanie uruchomiona maksymalnie w ciągu 2 dni od złożenia poprawnie wypełnionej i podpisanej dyspozycji.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

  •  Dostęp do serwisu bgk24.pl będzie możliwy tylko za pomocą bezpiecznego połączenia.

W razie problemów technicznych związanych z usługą Wyciągi elektroniczne (między innymi zgłaszanie blokady konta) prosimy o kontakt z Infolinią pod numerami telefonu 801 598 888 i 22 475 8888 lub za pośrednictwem modułu komunikacyjnego w bankowości bgk24 bądź na adres poczty mailowej: bgk24@bgk.pl.

Pliki do pobrania

bgk24

Logowanie do systemu bankowości elektronicznej

Komunikaty bgk24

Wersja demo systemu bgk24