menu

Oprocentowanie

Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych prowadzonych w BGK dla przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych dostępna jest w pliku do pobrania poniżej.

Tabela obowiązuje od 31 października 2022 r.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertami specjalnymi i lokatami negocjowanym, skontaktuj się z nami. 

Pliki do pobrania:

Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych

Szanowni Państwo,

11 czerwca 2012 roku wycofana została oferta rachunków oszczędnościowych płatnych na żądanie (a'vista) PEWNE KONTO prowadzonych na podstawie „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na żądanie (a'vista) PEWNE KONTO" oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych na podstawie „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych".

Po upływie okresu wypowiedzenia albo okresu umownego środki pieniężne, do których nie zostały złożone dyspozycje zadysponowania saldem, zostały przeniesione na nieoprocentowany rachunek techniczny banku (zgodnie z zapisami wypowiedzenia umów rachunków oszczędnościowych płatnych na żądanie (a’vista) PEWNE KONTO albo umów ramowych rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności). Środki pieniężne pozostaną na tym rachunku do czasu zadysponowania saldem przez klienta.

W celu złożenia dyspozycji wypłaty środków bądź przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, prosimy o kontakt z najbliższym Regionem BGK.
 

Oprocentowanie kredytów

Oprocentowanie produktów kredytowych oferowanych przez BGK jest standardowo ustalane jako zmienne i składa się ze stawki bazowej, właściwej dla waluty transakcji, powiększanej o marżę. Marża jest ustalana indywidualnie i zależy od oceny kredytobiorcy.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek hipotecznych (produkty wycofane z oferty, pozostające w obsłudze)

Jeśli korzystasz z udzielonego przez BGK kredytu hipotecznego „Pewne mieszkanie dla osób fizycznych” lub pożyczki hipotecznej „Pewne pieniądze dla osób fizycznych” możesz zmienić formułę oprocentowania udzielonego kredytu lub pożyczki ze zmiennego na stałe lub okresowo stałe. 

Dowiedź się więcej na stronie "Kredyty i pożyczki hipoteczne".