menu

Podpis kwalifikowany

Podpis kwalifikowany

Używaj podpisu kwalifikowanego w kontaktach z BGK. To korzyści dla Ciebie i Twojej instytucji:

Wygoda w działaniu

Podpiszesz niemal każdy dokumenty kiedy chcesz i gdzie chcesz. Nie musisz nawet wychodzić z domu!

Łatwość obsługi

Dokumenty podpiszesz szybko i skutecznie w kilku prostych krokach

Bezpieczeństwo

Dzięki nowoczesnej technologii, Twoje dane będą bezpieczne, a osoby niepowołane nie sfałszują podpisu ani nie zmienią treści dokumentów

Oszczędność czasu

podpis złożysz szybko, a dokumenty od razu możesz przesłać do odbiorców

Troska o środowisko

Dzięki podpisowi elektronicznemu ograniczysz zużycie papieru i przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego

Oszczędność pieniędzy

Nie płacisz za druk i przechowywanie dokumentów

Czym jest podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który umożliwia weryfikację osoby podpisującej dokumenty. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym (dostarczanym przez niezależne centrum certyfikacji) i ma taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny.

Warto wiedzieć! Twoja tożsamość jest zawsze potwierdzana, więc odbiorca ma pewność, że to Ty jesteś autorem podpisu. Złożenie podpisu zabezpieczone jest pinem, który znasz tylko Ty. Oznacza to, że osoba niepowołana nie złoży podpisu.

Podpis kwalifikowany jest płatny. Dostępne są różne wersje. Do korzystania z niektórych wystarczy dostęp do komputera lub smartfona, zainstalowanie odpowiedniej aplikacji. Są też wersje podpisu, do korzystania z których potrzebny jest odpowiedni sprzęt, taki jak karta kryptograficzna, a także oprogramowanie i hasło.

Każdy podpisany dokument może być kopiowany wielokrotnie i nadal jest oryginałem. Jeden podpis obejmuje cały dokument wraz ze wszystkimi załącznikami zwartymi w jednym pliku, niezależnie od umiejscowienia wizualizacji podpisu. 
 

Jak korzystać z podpisu?

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpiszesz:

 • umowy cywilno-prawne zawierane na odległość (np. umowy o pracę, umowy o kredyt, umowy o prowadzenie rachunków bankowych)
 • dokumenty urzędowe
 • wnioski o udostępnienie nowych usług (np. kredyt, gwarancja, rachunek)
 • dyspozycje do posiadanych usług bankowych
 • umowy zawierane za pośrednictwem platformy zakupowej

Z kwalifikowanego podpisu elektronicznego skorzystasz także przy:

 • podpisywaniu i składaniu deklaracji w systemie Płatnik,
 • uwierzytelnianiu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
 • składaniu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do Urzędów Skarbowych,
 • podpisywaniu i składaniu sprawozdań finansowych wysyłanych do KRS,
 • przekazywaniu organom podatkowym danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • rejestracji i identyfikacji wykonawców biorących udział podczas aukcji lub przetargów,
 • potwierdzaniu tożsamości w kontaktach z urzędami oraz w komunikacji pomiędzy pracownikami jednostek w administracji publicznej,
 • przesyłaniu do GIIF informacji o transakcjach finansowych,
 • przesyłaniu Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia (w skrócie JEDZ),
 • podpisywaniu i pobieranie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców.

 

Jak uzyskać podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany możesz kupić u jednego z certyfikowanych dostawców. Ich listę znajdziesz na stronie
internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji. BGK akceptuje podpisy wszystkich certyfikowanych dostawców, spełniających kryteria rozporządzenia EIDAS.

Pytania i odpowiedzi

 1. Czym różni się podpis kwalifikowany od profilu zaufanego?
  W odróżnieniu od Profilu Zaufanego, za pomocą podpisu kwalifikowanego możesz nie tylko załatwiać sprawy urzędowe, ale też np. zawierać umowy na odległość, czy brać udział w aukcjach elektronicznych na platformach przetargowych.
   
 2. Jak przechowywać podpis kwalifikowany?
  Podpis kwalifikowany, a dokładnie certyfikat kwalifikowany służący do poświadczenia podpisu elektronicznego może być przechowywany na różnych nośnikach np. karta mikroprocesorowa, urządzenia pamięci masowej typu USB, pamięć chmurowa. Należy chronić dostęp osób niepowołanych do podpisu na równi z dostępem do dokumentów osobistych. Złożenie podpisu zabezpieczone jest numerem PIN, co oznacza, że nikt nie złoży podpisu bez naszej wiedzy.
   
 3. Czy podpis kwalifikowany jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa?
  Tak. Bank akceptuje wszystkie podpisy elektroniczne weryfikowane za pomocą certyfikatów kwalifikowanych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE („rozporządzenie eIDAS”).
   
 4. Czy mogę podpisywać dokumenty współpracując z innymi krajami Unii Europejskiej?
  Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich.
   
 5. Jak uzyskać podpis kwalifikowany?
  Podpis kwalifikowany możesz kupić u jednego z certyfikowanych dostawców. Ich listę znajdziesz na stronie
  internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji. BGK akceptuje podpisy wszystkich certyfikowanych dostawców, spełniających kryteria rozporządzenia EIDAS.
   
 6. Jak używać podpisu kwalifikowanego w relacji z BGK?
  Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym można przesłać do BGK różnymi kanałami, m.in. na adresy mailowe pracowników banku, poprzez bankowowść elektroniczną, systemem e-PUAP. W przypadku plików o dużych rozmiarach można je przekazać na dysk do wymiany dokumentów https://drive.bgk.pl (z wyłączeniem dokumentów w procesach kredytowych).  
   
 7. Jakie dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym są akceptowane przez BGK?
  Zdecydowana większość dokumentów może być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wyjątki są nieliczne i stanowią je przede wszystkim weksel, karta wzorów podpisów i niektóre z dokumentów, które bank zobowiązany jest przedłożyć innym instytucjom, np. sądom.

  Jeśli masz wątpliwość, czy dany dokument możesz podpisać podpisem kwalifikowanym lub nie wiesz, jakim kanałem komunikacji dostarczyć go do banku, skontaktuj się z doradcą klienta w swoim Regionie.

Zobacz video

Sprawdź, jakie korzyści daje podpis kwalifikowany.

Informator

Elektroniczny podpis kwalifikowany w pigułce.

Podpisuję się pod tym!

Korzystanie z podpisu kwalifikowanego ułatwiło pracę naszym klientom. Przeczytaj opinie.

Dzięki podpisowi kwalifikowanemu możemy podpisywać dokumenty elektronicznie, bez obaw, że spóźnimy się z dostarczeniem ich do BGK. Podpisanie pliku zajmuje dosłownie 2 minuty, a wysłanie mailem trwa sekundy!

Krystyna, starszy specjalista
 

Korzystam z podpisu elektronicznego w codziennej pracy, jego używanie jest proste, pozawala zaoszczędzić czas i pieniądze. Polecam!

Renata, księgowa

Podpis elektroniczny jest łatwy w użyciu i zdecydowanie przyspieszył realizację zadań mojego zespołu w czasie pandemii i pracy zdalnej. Polecam!

Agnieszka, menedżer zespołu