menu

Stopy CIRR

KOMUNIKATY PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Pliki do pobrania: