menu

Dostępność – rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami

BGK dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, jedyną taką instytucją w kraju. Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Bank finansuje między innymi inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań, pobudza przedsiębiorczość, wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Udziela poręczeń i gwarancji oraz dystrybuuje fundusze unijne. Współpracuje z innymi instytucjami rozwoju, bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. 

BGK od niemal 100 lat pracuje na rzecz Polski i kolejnych pokoleń. Uczestniczył w odbudowie kraju, jego modernizacji i transformacji gospodarczej. Był zaangażowany w kluczowe dla Polski inwestycje. Ma za sobą wspaniałą historię wielkich osiągnięć, które traktuje jako inspirację dla swoich działań, ale patrzy w przyszłość, bo tam będą widoczne efekty dzisiejszej pracy.

Dziś BGK działa poprzez sieć 16 regionów, z siedzibami w miastach wojewódzkich. Centrala banku znajduje się w Warszawie. BGK ma również cztery przedstawicielstwa zagraniczne w: Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie nad Menem i Londynie. 

Film w języku migowym.Film w języku migowym.

Kliknij i zamów dokument jeśli jesteś słabowidzący lub niedosłyszący

Wniosek o udostępnienie osobie ze szczególnymi potrzebami:

Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami? Wypełnij poniższy wniosek - chętnie przygotujemy dla Ciebie dokumentację bankową w wybranej przez Ciebie formie. Pola oznaczone gwiazdką, to pola obowiązkowe.

Zasady przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”) jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”), z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych BGK można się kontaktować elektronicznie pod adresem e-mail: iod@bgk.pl

BGK przetwarza dane osobowe podane we Wniosku w celu odpowiedzi na Wniosek, realizując przepisy art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2019 poz.2357 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2019 poz.2357 z późn. zm.). Prawną podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz w zakresie danych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. g RODO (realizacja zadań związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, tj. realizacja przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1062 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jako prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń, oraz jako prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na prowadzeniu działań marketingowych administratora, wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Wnioskodawcę odpowiedniej zgody).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do otrzymania odpowiedzi na Wniosek, brak podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie Wniosku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Wniosku, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania wspierające BGK w zakresie usług IT oraz instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.

Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioskodawcy przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Wniosek o udostępnienie ogólnych warunków umów oraz regulaminów zgodnie z art  46 Ustawy dnia 19 lipca 2019

Możesz skorzystać ze standardowej formy zamówienia dokumentów. Wydrukuj jeden z załączonych dokumentów i wybierz odpowiednią dla siebie formę kontaktu:

 1. Wyślij wniosek w wersji papierowej na adres:
  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Departament Komunikacji i Zarządzania Doświadczeniami Klientów
  ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
  z dopiskiem DOSTĘPNOŚĆ
  Wniosek możesz pobrać poniżej.
 2. Wyślij maila  - wyślij wypełniony i podpisany skan wniosku na adres dokumenty_dostepnosc@bgk.pl
 3. Złóż wniosek osobiście -  odwiedź jedną z siedzib naszego banku i zamów dokumenty: lista naszych siedzib
 4. Zadzwoń do nas  – zadzwoń na numer Infolinii i powiedz nam jakich dokumentów potrzebujesz: 801 598 888, +48 22 475 88 88

W tłumaczeniach pomaga nam: