menu

Wspieramy polskie firmy w działalności zagranicznej już na ponad 80 światowych rynkach. Finansujemy eksport oraz inwestycje zagraniczne. Oferujemy finansowanie bezpośrednie dla polskiego eksportera i inwestora, importera polskich usług i produktów oraz dla banku importera.

W Banku Gospodarstwa Krajowego finansujemy eksport zarówno do krajów określanych jako bezpieczne, jak i na rynki podwyższonego ryzyka, ale perspektywiczne. Poprzez nasze działania zwiększamy poziom umiędzynarodowienia firm, co wpływa na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki. Finansujemy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw, zabezpieczając kredyty w pierwszej kolejności aktywami spółki/projektu zagranicznego. Dopasowujemy strukturę finansowania indywidualnie dla każdego projektu eksportu oraz ekspansji zagranicznej.

  • Oferujemy finansowanie i zabezpieczenie transakcji eksportowych przede wszystkim na rynkach o podwyższonym ryzyku finansowym oraz niehandlowym. W ten sposób, jako bank rozwoju, wypełniamy lukę na rynku usług bankowych.
  • Współdziałamy z innymi instytucjami rozwoju, które pomagają w eksporcie: KUKE, PAIH oraz ARP.
  • Współpracujemy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, bankami komercyjnymi w kraju i za granicą oraz zagranicznymi bankami rozwoju.
  • Oferujemy polskim przedsiębiorcom finansowanie działalności eksportowej, rozliczanie z zagranicznymi podmiotami oraz wsparcie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych za granicą.
  • Wspieramy polskich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozpoczęciem działalności eksportowej, jak i doświadczonych eksporterów.
  • Oferujemy finansowanie ze środków własnych lub z rządowego programu Finansowe Wspieranie Eksportu.

 

Korzyści dla Twojego biznesu:

Bezpieczeństwo

zwiększamy bezpieczeństwo transakcji, gdy BGK przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta

Płynność finansowa

poprawiamy płynność polskiego eksportera, który otrzymuje z BGK zapłatę za sprzedane towary

Uzupełnienie oferty

uzupełniamy ofertę handlową/techniczną polskiego przedsiębiorstwa o finansowanie zagranicznego kontrahenta (komercyjnego lub publicznego)

Finansowanie inwestycji

uzupełniamy finansowanie inwestycji, w której polska spółka występuje w roli generalnego wykonawcy lub głównego podwykonawcy

Finansowanie ekspansji zagranicznej

finansujemy ekspansję zagraniczną (m.in. przejęcia, budowa zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych), w których polska spółka występuje w roli inwestora

Zabezpieczenie kontraktu

oferujemy polskim spółkom każdy rodzaj gwarancji kontraktowych dotyczących projektów w Polsce i za granicą

Nasze rozwiązania:

Finansowanie ekspansji i inwestycji zagranicznych

Zapoznaj się z ofertą finansowania inwestycji zagranicznych. Skorzystaj z finansowania akwizycyjnego lub projektowego.

Kredyt na finansowanie inwestycji generujących eksport

Sprawdź kredyt na finansowanie inwestycji generujących eksport, który oferujemy we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Kontakt

Zespół Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: relacjeFH@bgk.pl

Biuro Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: ekspansja@bgk.pl

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu

Eksport - jak zacząć?

Jakie są korzyści płynące z eksportu?

Jak wybrać odpowiedni rynek oraz o czym pamiętać przygotowując umowę?

Materiały edukacyjno-promocyjne

Zobacz nasze animacje dotyczące eksportu i ekspansji zagranicznej