menu

Dla kogo?

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Zabezpieczenie transakcji handlowych

O produkcie

Za pomocą akredytywy możesz rozliczać międzynarodowe i krajowe kontrakty handlowe. Otwarcie akredytywy oznacza, że bank importera zobowiązuje się (bez możliwości odwołania), że zapłaci eksporterowi, gdy ten zaprezentuje dokumenty ściśle zgodne z ustalonymi warunkami. 

 

W BGK możemy:

Jak korzystać?

Możemy pełnić funkcję banku eksportera w schemacie rozliczenia z wykorzystaniem akredytywy:

 

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy akredytywa jest rodzajem finansowania?
  Nie, akredytywa jest instrumentem, który służy do rozliczenia transakcji i ma zabezpieczyć jej strony. Ogranicza jej ryzyko dla importera i eksportera. Możemy dołączyć do akredytywy instrumenty finansujące, jednak to finansowanie jest udzielane importerowi za pośrednictwem jego banku.
   
 2. Czy bank bada dane finansowe eksportera?
  Nie. Transakcja opiera się na ryzyku banku otwierającego (importera) i importera.
   
 3. Jakie wymagania musi spełnić eksporter, aby uzyskać akredytywę?
  Eksporter powinien dostarczyć do nas informacje na temat transakcji (kwota, waluta, przedmiot eksportu, kraj eksportu). Pamiętaj jednak, że to importer wnioskuje do swojego banku o otwarcie akredytywy i to on musi wykazać się zdolnością do spłaty zobowiązania oraz zdolnością kredytową.
   
 4. Kiedy eksporter otrzymuje zapłatę z akredytywy?
  Eksporter otrzymuje płatność z akredytywy, kiedy zaprezentuje dokumenty ściśle zgodne z treścią akredytywy i które potwierdzają eksport.
   
 5. Kiedy importer spłaca akredytywę?
  To zależy od zapisów zawartych w akredytywie. Importer może być zobowiązany do zapłaty od razu, kiedy akredytywa jest rozliczana at sight, lub w odroczonym terminie płatności, jeżeli treść akredytywy dopuszcza odroczenie.
   
 6. Czym jest akredytywa stand-by?
  Akredytywa stand-by przypomina gwarancję bankową. Zawiera zobowiązanie banku otwierającego (banku importera) do zapłaty określonej kwoty na pierwsze żądanie beneficjenta (eksportera), gdy zleceniodawca akredytywy (importer) nie wywiąże się z zobowiązań kontraktowych, np. nie zapłaci za towar lub nie spłaci raty kredytu. Co ważne, prezentacja dokumentów odbywa się dopiero, kiedy importer nie wywiąże się z zobowiązań. To odróżnia akredytywę stand-by od dokumentowej i łączy gwarancje z akredytywami stand-by.
   
 7. Jaką kwotę importer musi opłacić w formie zaliczki poza akredytywą?
  Możemy obsłużyć i sfinansować 100 proc. wartości transakcji.
   
 8. Czy importer może otrzymać akredytywę w swoim banku, jeśli nie ma zdolności kredytowej?
  Decyzja o otwarciu akredytywy należy do banku importera. Banki sprawdzają zdolność kredytową importera i na tej podstawie oraz w oparciu o charakter zabezpieczenia podejmują decyzję o otwarciu akredytywy.
   
 9. Kto wystawia akredytywę dokumentową?
  Akredytywę dokumentową otwiera bank kupującego.
   
 10. Co dzieje się po otwarciu akredytywy? Skąd eksporter dowiaduje się, że została wystawiona?
  Eksporter dowiaduje się o wystawieniu akredytywy od nas lub od innego banku wskazanego jako bank awizujący.

 

Postfinansowanie akredytywy eksportowej

Dyskonto należności z akredytywy eksportowej

Potwierdzanie akredytyw dokumentowych

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:
Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: relacjeFH@bgk.pl

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: ekspansja@bgk.pl

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu