menu

Kredyty inwestycyjne

Zapoznaj się z ofertą kredytów inwestycyjnych, które pomogą Twojej firmie w długoterminowym finansowaniu projektów inwestycyjnych – w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Obligacje

Oferta obligacji skarbowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze i inwestycje kapitałowe

Oferta produktów wspierających inwestycje kapitałowe oraz rozwój gospodarczy w Polsce.

Finansowanie ze środków unijnych

Rozwijaj swoje przedsiębiorstwo telekomunikacyjne korzystając z dofinansowania ze środków unijnych. Pożyczka szerokopasmowa (POPC) pomoże sfinansować koszty budowy lub rozbudowy infrastruktury internetu szerokopasmowego. Możesz ją również przeznaczyć na wydatki płynnościowe. Sprawdź szczegóły dotyczące pożyczki szerokopasmowej.

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.