menu

BFG

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest podmiotem systemu gwarantowania depozytów w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Celem tej instytucji jest ochrona stabilności sektora finansowego, bez konieczności korzystania ze środków publicznych. Bank Gospodarstwa Krajowego w tym zakresie podlega odrębnym regulacjom1. W myśl przepisów ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, Minister Finansów zapewnia Bankowi Gospodarstwa Krajowego fundusze własne na poziomie gwarantującym realizację zadań oraz środki na utrzymanie norm płynności płatniczej, a w przypadku likwidacji Banku Gospodarstwa Krajowego - zobowiązania przejąłby Skarb Państwa. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego nie posiada zdolności upadłościowej, tym samym nie może zmaterializować się przesłanka do wypłat środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lista banków objętych gwarancjami Bankowego Fundusz Gwarancyjnego dostępna jest na www.bfg.pl.

--------------------------------------------------------------------------------------

1 Ustawa z 14.03.2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego