menu

MDR

MDR (ujawnienie schematów podatkowych)

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Ordynacji podatkowej wdrażające tzw. Mandatory Disclosures Rules (MDR), czyli obowiązek informowania szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach podatkowych (Dz.U. z 2018 poz. 2193) - Dział III Rozdział 11a Ordynacji podatkowej; art. 86a – 86o.

Pełna treść nowelizacji Ordynacji podatkowej

31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało do omawianych regulacji objaśnienia podatkowe pod nazwą „Informacje o schematach podatkowych (MDR)”.

Na podstawie wskazanych regulacji, bank może zostać zobowiązany do poinformowania władz skarbowych o transakcjach klienta/kontrahenta, które spełniają ustawowe kryteria tzw. schematu podatkowego (zdefiniowanego bliżej w art. 86a Ordynacji podatkowej).

Aby prawidłowo wypełnić nałożone ustawą obowiązki, bank może kontaktować się indywidualnie z klientami i kontrahentami, aby poinformować ich o wypełnieniu przewidzianych prawem wymogów lub uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzanych transakcji.