menu

Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej z projektu Jessica 2 dla województwa wielkopolskiego

Pożyczka na efektywność energetyczną z projektu Małopolska Pożyczka

Pożyczka na modernizację budynków.

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie2 dla województwa łódzkiego

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Pożyczka na finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych o system zarządzania energią.