menu

Pożyczka z Funduszu Dostępności

BGK udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma zapewnić dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie 2 dla województwa łódzkiego

Wykorzystaj finansowanie ze środków unijnych na przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej.

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kredyt unijny

Zapoznaj się z ofertą kredytów, z którymi zrealizujesz projekty współfinansowane ze środków unijnych. Udzielamy kredytów: pomostowego, uzupełniającego lub etapowego. Wybierz odpowiednie rozwiązanie dla swojej firmy.