menu

Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa śląskiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie śląskim. 

Pożyczka Jessica2 dla województwa mazowieckiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie mazowieckim. 

Pożyczka Jessica2 dla województwa wielkopolskiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie wielkopolskim. 

Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa pomorskiego

Oferta pożyczki finansująca kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Pożyczka na rewitalizację z projektu Małopolska Pożyczka

Oferta pożyczki finansująca kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Oferta preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, które mają zapewnić dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami.