menu

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

Zapoznaj się z ofertą lokat, bonów i obligacji skarbowych oraz transakcji BSB (Buy-Sell-Back) czy SBB (Sell- Buy-Back).

Transakcje wymiany walutowej

Zapoznaj się z ofertą transakcji kupna i sprzedaży walut wymienialnych.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Oferta produktów pozwalających zarządzać ryzykiem walutowym – zabezpiecz swoją instytucję na wypadek niekorzystnych zmian kursów walut.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Zapoznaj się z ofertą produktów, dzięki którym możesz zabezpieczyć zarządzaną przez Ciebie instytucję na wypadek niekorzystnych zmian stóp procentowych. Zadbaj o bieżący i przyszły wynik finansowy.