menu

Pożyczka na efektywność energetyczną z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną.

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Pożyczka na przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Pożyczka termomodernizacyjna z projektu Przedsiębiorcze podlaskie

Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej.

Premia remontowa

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe.

Premia termomodernizacyjna

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Pożyczka Jessica 2 dla województwa wielkopolskiego

Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w województwie wielkopolskim.