menu

Kredyt inwestycyjny

Kredyt umożliwia finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz realizacje projektów przy wsparciu środków unijnych.

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków KfW

Kredyt inwestycyjny finansowany środkami pozyskanymi od KfW - niemieckiego państwowego banku rozwoju.

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków EBI

Kredyt inwestycyjny finansowany środkami pozyskanymi od EBI - Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Kredyt unijny

Zapoznaj się z ofertą kredytów, z którymi zrealizujesz projekty współfinansowane ze środków unijnych. Udzielamy kredytów: pomostowego, uzupełniającego lub etapowego. Wybierz odpowiednie rozwiązanie dla swojej firmy.

Wykup wierzytelności

Oferujemy alternatywę dla klasycznej formy finansowania, która pozwala na sprzedaż należności wynikających z realizowanych kontraktów przed terminem ich wymagalności.

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Preferencyjny kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, osuwiska ziemne i huragany.