menu

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych

Sprawdź, jak zabezpieczyć płynność finansową oraz utrzymać miejsca pracy, a tym samym ograniczyć negatywny wpływ epidemii.

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych

Przeczytaj o produktach, dzięki którym łatwiej podejmiesz decyzje inwestycyjne, utrzymasz produkcję i miejsca pracy.