menu

Pożyczka na rozwój turystyki

Nowe warunki oraz ułatwienia w spłacie Pożyczki na rozwój turystyki dla przedsiębiorców z branży turystycznej lub okołoturystycznej.

Pożyczki z "Rządowego Programu Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Ułatwienia w spłacie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pożyczki na utworzenie nowego miejsca pracy.

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Finansowanie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.