menu

Pożyczki na rozwój podmiotów ekonomii społecznej

Ułatwienia w spłacie pożyczki na rozpoczęcie działalności lub na cele związane z kontynuacją działalności PES.

Pożyczka płynnościowa dla MŚP z POIR

Finansowanie dla mikro-, małych i średnich firm z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.