menu

Pożyczki z "Rządowego Programu Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Pożyczka z projektu Jeremie2 dla województwa zachodniopomorskiego

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Pożyczka z projektu Lubuski Filar 2020

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze lubelskie

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubelskim. 

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze podkarpackie

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie podkarpackim. 

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim. 

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze podlaskie

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie podlaskim.

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze świętokrzyskie

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie świętokrzyskim.