menu

O nas

Bank Gospodarstwa Krajowego siedziba

Jesteśmy polskim bankiem rozwoju, jedyną taką instytucją w kraju. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Już w 2025 roku chcemy być liderem w tworzeniu i realizowaniu programów, które wzmacniają stabilną i konkurencyjną gospodarkę, wspieraną przez silny kapitał społeczny.

Odpowiadamy na główne wyzwania rozwojowe w najważniejszych obszarach gospodarki, współpracujemy z rynkiem i stabilizujemy go, a także dostosowujemy działania do pojawiających się potrzeb, trendów i wyzwań rynkowych poprzez filary strategii i programy BGK.

Inicjujemy i rozwijamy współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom cykliczności gospodarki. Wspieramy rozwój polskiego przemysłu i jego konkurencyjność, finansujemy największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększamy dostęp Polaków do mieszkań, wspieramy działalność polskich firm w kraju i za granicą. 

Podstawą naszej działalności jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego podejmujemy inicjatywy promujące przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. Działamy zgodnie z wartościami: otwartością, zespołowością i odpowiedzialnością.

Mamy za sobą wspaniałą, blisko stuletnią historię, która jest inspiracją dla naszych obecnych działań. Od momentu powstania w 1924 roku, pracownicy banku byli uczestnikami wydarzeń ważnych dla gospodarczego rozwoju kraju. Finansowaliśmy strategiczne inwestycje, takie jak budowa portu i stoczni w Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po przełomie politycznym w 1989 roku i odzyskaniu przez Polskę suwerenności powróciliśmy decyzją władz do swojej pierwotnej roli – banku, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju Polski.

W Banku Gospodarstwa Krajowego zbieramy doświadczenia i analizujemy historyczne dokonania, by dzięki nim tym skuteczniej działać w przyszłości. Codziennie pracujemy na rzecz Polski i kolejnych pokoleń.

Kontakt

Skontaktuj się z bankiem, jak Ci wygodnie: wybierz telefon, mail lub formularz kontaktowy.

Strategia BGK

Jesteśmy polskim bankiem rozwoju - jedyną taką instytucją w Polsce. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Władze banku

Pracami Banku Gospodarstwa Krajowego kieruje sześcioosobowy zarząd, na którego czele stoi prezes Beata Daszyńska-Muzyczka.

Zrównoważony rozwój

Wspieramy przedsiębiorczość oraz inwestycje infrastrukturalne i mieszkaniowe w całym kraju. Jesteśmy obecni we wszystkich regionach Polski, a w naszych działaniach kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przedstawicielstwa zagraniczne

Wspieramy rozwój polskich przedsiębiorstw. Staramy się być jak najbliżej nich, także w polityczno-finansowych centrach naszego kontynentu: Londynie, Frankfurcie nad Menem, Brukseli i Amsterdamie.

Fundacja BGK

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego wspiera naukę, edukację, oświatę i wychowanie. Prowadzi działalność charytatywną, działa na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.

Instytucje współpracujące

Jesteśmy jedną z instytucji rozwoju w Polsce. Inicjujemy i rozwijamy współpracę z sektorem bankowym. Współpracujemy również z zagranicznymi bankami rozwoju i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Nagrody i wyróżnienia

Siłą BGK są jego pracownicy. Ważne jest dla nas tworzenie przyjaznego i umożliwiającego rozwój miejsca pracy, co doceniono, przyznając nam liczne nagrody i wyróżnienia.

Historia

Historia BGK rozpoczęła się w 1924 roku. Od tego czasu bank przeszedł wiele zmian, nie zmieniając jednak najważniejszego: swojej misji. Od niemal stu lat wspieramy rozwój Polski.