menu

Poczet Prezesów

Naszym bankiem kierowało do tej pory dziewiętnastu prezesów. Pierwszym z nich był dr Jan Kanty Steczkowski, drugim gen. Roman Górecki. Obecnie na czele zarządu BGK stoi Beata Daszyńska-Muzyczka.

Bank Gospodarstwa Krajowego przed 1939 r.

Utworzenie Banku Gospodarstwa Krajowego było jednym z elementów zakrojonych na niezwykle szeroką skalę reform wybitnego polityka Władysława Grabskiego. Tak zaczęła się już prawie stuletnia historia naszego banku.

Historia siedziby centrali

Charakterystyczny gmach centrali naszego banku, swoją skalą i rozmachem ilustrował tempo rozwoju II Rzeczpospolitej, stając się częścią pasjonującej historii BGK.

Przemysł

Już od samego początku swojego istnienia Bank Gospodarstwa Krajowego koncentrował się na wspieraniu polskiego przemysłu i inicjowaniu projektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju. Tak jest do dzisiaj.

Budownictwo mieszkaniowe

BGK od samego początku zaangażowany był w projekty związane z rozwiązywaniem problemów mieszkaniowych Polaków. Dzięki naszemu wsparciu powstały tysiące mieszkań.

Strona tytułowa kroniki Wincentego Kadłubka

II wojna światowa

To trudny okres także w historii naszego banku. Był to także czas ratowania skarbów narodowych zgromadzonych przed wybuchem wojny w bankowym skarbcu.

BGK na emigracji

Historia Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1939-1945 to historia emigracyjnej tułaczki, towarzysząca historii polskiego rządu na uchodźctwie we Francji, a później w Wielkiej Brytanii.

BGK w okupowanej Polsce

W okupowanej Polsce BGK został podporządkowany niemieckiemu kierownictwu, ale pracownicy postali wierni swojej ojczyźnie, nierzadko poświęcając dla niej życie.

Koniec wojny oraz okres powojenny

Zaraz po wojnie wydawało się, że bank wróci do realizacji swojej misji – wspierania odbudowy i rozwoju kraju. Niestety już po trzech latach okazało się, że będzie inaczej.

Reaktywacja 1989

Lata PRL to czas, w którym rola i znaczenie BGK były stopniowo marginalizowane, by w latach osiemdziesiątych stać się już tylko wspomnieniem po wielkiej historii. Po 1989 r. BGK wrócił z nową mocą.

Ciekawostki

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o historii BGK i nie tylko. Zapraszamy do sekcji ciekawostek.