menu

Jesteśmy jedynym polskim bankiem rozwoju. Wraz z Polskim Funduszem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Agencją Rozwoju Przemysłu tworzymy spójny system instytucji rozwoju w Polsce. Inicjujemy i rozwijamy także współpracę z bankami komercyjnymi, spółdzielczymi i z innymi instytucjami finansowymi. Wspólnie tworzymy rozwiązania, które ułatwiają rozwój polskich firm i ich zagraniczną ekspansję. Realizując nasze cele, współpracujemy z siecią partnerów międzynarodowych. Są wśród nich zarówno banki rozwoju, stanowiące nasz odpowiednik w swoich krajach, jak i zagraniczne banki komercyjne, a także międzynarodowe instytucje finansowe i stowarzyszenia.

Banki i instytucje finansujące

Realizując naszą misję, inicjujemy i rozwijamy współpracę z bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi i innymi instytucjami finansowymi.

Współpraca międzynarodowa

Współpracujemy z siecią partnerów międzynarodowych: bankami rozwoju, bankami komercyjnymi i instytucjami finansowymi.

System instytucji rozwoju

Realizując nasze zadania współpracujemy z PFR, PARP, KUKE, PAIiH i ARP, z którymi tworzymy system polskich instytucji rozwoju.