menu

W 2018 roku rozpoczęliśmy działania związane z tworzeniem przedstawicielstw BGK za granicą. Celem ich funkcjonowania jest przede wszystkim promocja polskiej gospodarki i strategii rozwoju na arenie międzynarodowej, przekazywana do regulatorów i instytucji finansowych, wsparcie polskich przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej, a także aktywny udział w procesie tworzenia i zmian międzynarodowych aktów prawnych. Mamy już swoje przedstawicielstwa w Europie, planujemy również otwarcie placówek w Stanach Zjednoczonych i Azji.

Przedstawicielstwo w Brukseli

Przedstawicielstwo we Frankfurcie nad Menem

Przedstawicielstwo w Londynie

Przedstawicielstwo w Amsterdamie