menu

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce. Działamy na postawie ustawy uchwalonej 14 marca 2003 r. Ustawa o BGK reguluje zakres naszych zadań, a także opisuje sposób powoływania i działania władz banku.

Zarząd

Pracami Banku Gospodarstwa Krajowego kieruje sześcioosobowy zarząd, na którego czele stoi prezes Beata Daszyńska-Muzyczka.

Rada Nadzorcza

Działalność Banku Gospodarstwa Krajowego nadzoruje Rada Nadzorcza pod przewodnictwem Pawła Borysa.