menu

Rekompensaty zabużańskie

Wypłaty rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.