menu

Zezwolenia na wykreślenie z ksiąg wieczystych

Tryb rozpatrywania wniosków o wykreślenie wpisów z ksiąg wieczystych