menu

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, którego celem jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej

Kredyt budowlany

Skorzystaj z finansowania na realizację inwestycji mieszkaniowych.

Kredyt preferencyjny SBC

Preferencyjne finansowanie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS-y), spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe.

Kredyt PIB (kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, wspierający budownictwo mieszkaniowe w realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego)

Administrowanie portfelem kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych do 30 września 2009 r.