menu

Pożyczka termomodernizacyjna z projektu Przedsiębiorcze podlaskie

Pożyczka na kompleksową, tzn. głęboką modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Pożyczka na finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych o system zarządzania energią.

Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej z projektu Jessica2 dla województwa wielkopolskiego

Sfinansuj przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie2 dla województwa łódzkiego

Wykorzystaj finansowanie ze środków unijnych na przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej.

Pożyczka na efektywność energetyczną z projektu Małopolska Pożyczka

Pożyczka na modernizację budynków (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, przebudowa systemów grzewczych itp.)

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Premia termomodernizacyjna

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Premia remontowa

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe