menu

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Produkt mający na celu zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i  pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej,  służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.  

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Oferta preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, które mają zapewnić dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Finansowane ze środków unijnych

Pożyczki unijne mogą być dużym wsparciem dla osób zarządzających różnego typu budynkami. Dzięki środkom z UE, możesz ożywić obszary zdegradowane i nadać im nowe funkcje gospodarcze i społeczne. Zarządzasz budynkiem mieszkalnym? Pożyczki na termomodernizację pozwolą sfinansować jego remont, który pozowli obniżyć koszty energii. Sprawdź, na co możesz przeznaczyć pożyczkę.

Premia remontowa

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe

Premia termomodernizacyjna

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne