menu
Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Dla kogo?

Jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co?

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych

Informujemy, że w zakładkach dotyczących każdej edycji Programu Inwestycji Strategicznych udostępniliśmy zaktualizowane Regulaminy Naboru Wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Ministrów nr 84/2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Termin naboru: 24.11.2022-31.01.2023 r.

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

Termin naboru: 02.07.-15.08.2021 r. 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Termin naboru: 28.12.2021-11.03.2022 r. 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

Termin naboru: 28.12.2021-11.03.2022 r. 

 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja czwarta - Polskie Uzdrowiska

Termin naboru: 18.02.2022-11.03.2022 r. 

 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja piąta - Rozwój stref przemysłowych

Termin naboru: 21.06.2022-26.07.2022 r. 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Podsumowanie inwestycji

Dofinansowanie o wartości 63,4 mld zł zostało przyznane dla 99 proc. samorządów w Polsce.