menu
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Pożyczki unijne

Czym są pożyczki unijne?

Pożyczki unijne uzupełniły dobrze znany polskim firmom system dotacyjny. Są to odnawialne instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych, z których po spłacie można skorzystać ponownie. Pożyczki finansowane są ze środków Funduszy Europejskich, a konkretnie z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020.

Przedsiębiorczość, innowacje, energetyka i sprawy społeczne - właśnie to wspierają fundusze z unii europejskiej w rozwoju gospodarczym Polski. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako menedżer funduszy UE pomaga polskim przedsiębiorcom rozwijać skrzydła. Pożyczki z funduszy europejskich to oferta BGK dla 15 regionów Polski. Wspomagają one konkurencyjność przedsiębiorstw, badania i rozwój technologiczny, a także wspierają zatrudnienie i spójność społeczną. Nie tylko przedsiębiorcy, ale instytucje publiczne i pozarządowe, dzięki funduszom UE mają wpływ na polepszenie sytuacji społeczno-gospodarczej Polski.

Szeroki wybór produktów dopasowany jest do rzeczywistych, wcześniej zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych regionów. Naszym celem jest wspieranie wszystkich przedsiębiorców – zarówno doświadczonych inwestujących w rozwój firmy, jak i stawiających pierwsze kroki w biznesie, w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes, ale także finansują inwestycje związane z rewitalizacją, poprawą efektywności energetycznej, termomodernizacją, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym.

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważne informacje

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i samorządami. Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują*:

  • dodatkową karencję w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują,

  • wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań,

Pożyczkobiorcy, chcący skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki. Zmiany warunków mogą nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę i zależą od oceny pośrednika. Pełna lista instytucji finansujących znajduje się tutaj.

O szczegółach zmian warunków dowiedz się tutaj.