menu

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” umożliwi zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego z gwarancją wkładu własnego oraz skorzystanie ze spłaty rodzinnej.

Dla kogo?

Osoby fizyczne, które mają dochody umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, a jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny.

Na co?

Celem programu jest zmniejszenie bariery w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego.

O programie

„Mieszkanie bez wkładu własnego” jest elementem programu społeczno-gospodarczego „Polski Ład” i jednym z instrumentów wspierających rodziny w poprawie warunków mieszkaniowych.

Gwarantowane kredyty mieszkaniowe będą udzielane do 31 grudnia 2030 r. Rolą BGK w programie jest udzielanie gwarancji wkładu własnego oraz realizowanie wypłat z tytułu spłaty rodzinnej.

Całą obsługę kredytobiorców będą prowadziły banki, które podpiszą umowę o współpracy z BGK.

Więcej szczegółów o programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Dowiedz się więcej o Gwarancji wkładu własnego z opcją spłaty rodzinnej.

Jak skorzystać?

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie dostępny w bankach kredytujących, które podpiszą z BGK stosowne umowy o współpracy.

Lista banków kredytujących

Termin udostępnienia kredytu z gwarancją zależy od decyzji banku kredytującego, który podpisał umowę z BGK.

Lista banków, które podpisały umowy z BGK umożliwiające zabezpieczanie kredytów gwarancją:

  1. Alior Bank S.A.
  2. Bank Ochrony Środowiska S.A.
  3. Bank Pekao S.A.
  4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
  5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
  6. BPS S.A.
  7. PKO Bank Polski S.A.
  8. Santander Bank Polska S.A.

Obecnie BGK prowadzi rozmowy, z kolejnymi bankami, które zgłosiły zainteresowanie podpisaniem umowy pozwalającej na udzielanie kredytu z gwarancją i realizację spłaty rodzinnej. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

 

Gwarancja wkładu własnego z opcją spłaty rodzinnej

Kontakt

Infolinia: 801 598 88822 475 88 88

(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30)