menu

Na mocy programu rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", Bank Gospodarstwa Krajowego udziela zagranicznym nabywcom kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów.

Program rządowy "Finansowe Wspieranie Eksportu" przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

  • Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy
  • Kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio
  • Wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego
  • Postfinansowanie akredytyw dokumentowych  
  • Dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych
  • Potwierdzanie akredytyw dokumentowych
  • Prefinansowanie eksportu

Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronach z ofertą wspierania eksportu dla przedsiębiorstw.

Kontakt

Jesteś zainteresowany finansowym wsparciem inwestycji zagranicznych?

Skontaktuj się z:

Departamentem Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: RelacjeFH@bgk.pl

Program wspierania eksportu DOKE

System dopłat z budżetu Państwa do oprocentowania kredytów eksportowych - instrument wspierania eksportu finansowanego kredytami o stałych stopach procentowych.

Eksport - jak zacząć?

Jakie są korzyści płynące z eksportu?

Jak wybrać odpowiedni rynek oraz o czym pamiętać przygotowując umowę?