menu

Kredyt na innowacje technologiczne

Wnioskuj o dotację na spłatę części kredytu technologicznego w banku kredytującym.

Pożyczka płynnościowa dla MŚP

Sprawdź szczegóły pożyczki płynnościowej na zapewnienie płynności finansowej firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi pandemią COVID-19.

Gwarancja Biznesmax

Gwarancja ta może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP.

Produkty realizowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla małych i średnich firm.