menu

Obsługa rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, którego celem jest pomoc w zakupie mieszkania.

Dla kogo?

Osoby prywatne

Na co?

Dofinansowanie wkładu własnego ze środków budżetu państwa dla osób zaciągających kredyt na zakup mieszkania

O produkcie

Mieszkanie dla Młodych to rządowy program wspierania młodych ludzi w kupnie mieszkania realizowany we współpracy z bankami kredytującymi. Wnioski o dofinansowanie z programu przyjmowane były w latach 2014-2018.

Warto wiedzieć! Ostatni nabór wniosków zakończył się w styczniu 2018 r.

Aktualnie zajmujemy się obsługą:

  • wniosków o dodatkowe finansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych składanych przez kredytobiorców, którzy już korzystają z programu
  • zwrotów części lub całości finansowania, które wynikają z zapisów ustawowych

Monitorujemy także prawidłowość wydatkowania środków z budżetu przeznaczonych na realizację programu Mieszkanie dla Młodych. Na podstawie zapisów ustawy jesteśmy upoważnieni do wprowadzania dodatkowych form kontroli wydatkowania tych środków.

Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie z programu?

O dodatkowe finansowe wsparcie mogą ubiegać się osoby, które już korzystają z programu Mieszkanie dla Młodych. Uprawnionymi do otrzymania dodatkowego wsparcia są osoby, którym w trakcie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności kupionego z dofinansowaniem mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

Dodatkowe wsparcie polega na spłacie części zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wynosi 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.

Warto wiedzieć! Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy tylko raz.

Do wyliczenia kwoty dodatkowego dofinansowania wykorzystujemy wielkość powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, obowiązujących w dniu, w którym naliczona została kwota dofinansowania wkładu własnego.

Kiedy muszę zwrócić otrzymane dofinansowanie wkładu własnego?

Nabywca mieszkania zwraca do Funduszu Dopłat część uzyskanej kwoty finansowego wsparcia w przypadku, gdy w trakcie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności kredytowanego mieszkania:

  • zbył prawa własności lub współwłasności tego mieszkania
  • wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie
  • zmienił sposób użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
  • uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku
  • dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego.

Warto wiedzieć! Wysokość zwrotu uzależniona jest od okresu korzystania z dofinansowania w trakcie 5 lat od nabycia mieszkania.

Warto wiedzieć! W przypadku spłaty przed dniem nabycia mieszkania całości kredytu, spłaty przewyższającej 50 proc. ceny zakupu mieszkania lub wkładu budowlanego, nabywca zobowiązany jest do zwrotu całej uzyskanej kwoty dofinansowania wkładu własnego.

Jak korzystać?

Kto może się ubiegać o finansowe wsparcie?

Jeżeli korzystasz już z programu Mieszkanie dla Młodych i chcesz:

  • złożyć wniosek o dodatkowe finansowe wsparcie z programu lub
  • zwrócić otrzymane dofinansowanie do wkładu własnego lub jego część

skontaktuj się bezpośrednio z bankiem, który udzielił Ci kredytu na zakup mieszkania.

 

Sprawdź listę banków kredytujących, które współpracują z BGK w programie Mieszkanie dla Młodych

Dokumenty

Wskaźniki przeliczeniowe i maksymalne ceny mieszkań

Zestawienie dokumentów prezentujących wysokość średnich wskaźników przeliczeniowych przyjętych dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego.

I kwartał 2019 r.

wskaźniki i limity MdM I Q 2019 - (data publikacji 02.01.2019)

IV kwartał 2018 r.

wskaźniki i limity MdM IV Q 2018 - (data publikacji 02.10.2018)

wskaźniki i limity MdM IV Q 2018 - (data publikacji 01.10.2018)

wskaźniki i limity MdM IV Q 2018 - (data publikacji 28.09.2018)

III kwartał 2018 r.

wskaźniki i limity MdM III Q 2018 - (data publikacji: 03.07.2018)

wskaźniki i limity MdM III Q 2018- (data publikacji: 29.06.2018)

II kwartał 2018 r.

wskaźniki i limity MdM II Q 2018- (data publikacji: 30.03.2018)

I kwartał 2018 r.

wskaźniki i limity MdM 1 Q 2018 - (data publikacji: 28.12.2017)

IV kwartał 2017 r.

wskaźniki i limity MdM IV Q 2017 - zmiana 2 (data publikacji: 04.10.2017)

wskaźniki i limity MdM IV Q 2017 - zmiana 1 (data publikacji: 02.10.2017)

wskaźniki i limity MdM IV Q 2017 - (data publikacji 29.09.2017)

III kwartał 2017 r.

wskaźniki i limity MdM III Q 2017 - (data publikacji 30.06.2017)

II kwartał 2017 r.

wskaźniki i limity MdM II Q 2017 - zmiana 1 (data publikacji: 03.04.2017)

wskaźniki i limity MdM II Q 2017 (data publikacji: 31.03.2017)

I kwartał 2017 r.

wskaźniki i limity MdM I Q 2017 (data publikacji: 30.12.2016)

IV kwartał 2016 r.

wskaźniki i limity MDM IV Q 2016 - zmiana 1 (data publikacji: 3.10.2016)

wskaźniki i limity MDM IV Q 2016 (data publikacji: 30.09.2016)

III kwartał 2016 r.

wskaźniki i limity MDM III Q 2016 (data publikacji: 30.06.2016)

II kwartał 2016 r.

wskaźniki i limity MdM II Q 2016_zmiana1.pdf (data publikacji: 1.04.2016)

wskaźniki i limity MdM II Q 2016.pdf (data publikacji: 31.03.2016)

I kwartał 2016 r.

wskaźniki_limity_mdm_1Q2016.pdf (data publikacji: 31.12.2015)

IV kwartał 2015 r.

wskaźniki_limity_mdm_4Q2015_zmiana1.pdf (data publikacji: 1.10.2015)

wskaźniki_limity_mdm_4Q2015.pdf (data publikacji: 30.09.2015)

III kwartał 2015 r.

wskazniki_limity_mdm_3Q2015.pdf (data publikacji: 31.08.2015)

wskazniki_limity_mdm_3Q2015.pdf (data publikacji: 30.06.2015)

II kwartał 2015 r.

wskazniki_limity_mdm_2Q2015_zmiana2.pdf (data publikacji: 02.04.2015)

wskazniki_limity_mdm_2Q2015_zmiana1.pdf (data publikacji: 01.04.2015)

wskazniki_limity_mdm_2Q2015.pdf (data publikacji: 31.03.2015)

I kwartał 2015 r.

wskazniki_limity_mdm_1Q2015_zmiana1.pdf (data publikacji: 22.01.2015)

wskazniki_limity_mdm_1Q2015.pdf (data publikacji: 31.12.2014)

IV kwartał 2014 r.

wskazniki_limity_mdm_4Q2014_zmiana1.pdf (data publikacji: 03.12.2015)

wskazniki_limity_mdm_4Q2014.pdf (data publikacji: 02.12.2014)

III kwartał 2014 r.

wskazniki_limity_mdm_3Q2014.pdf (data publikacji: 30.06.2014)

II kwartał 2014 r.

wskazniki_limity_mdm_2Q2014.pdf (data publikacji: 01.04.2014)

I kwartał 2014 r.

wskazniki_limity_mdm_1Q2014.pdf (data publikacji: 31.12.2013)

Komunikaty w BIP

Akty prawne

Instrukcje

Oprogramowanie i sterowniki

Kontakt

Dowiedz się więcej o programie Mieszkanie dla Młodych dzwoniąc na infolinię BGK:

Infolinia BGK: 801 598 888, 22 475 88 88

Komunikaty dla klientów

25.01.2018 

MDM – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z pytaniami dotyczącymi styczniowego naboru w programie „Mieszkanie dla Młodych”, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w którym odpowiedzieliśmy na najczęściej zadawane pytania.

Najczęściej zadawane pytania

11.01.2018 

Dofinansowanie w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Szanowni Państwo,

3 stycznia 2018 r. zakończył się ostatni nabór w programie „Mieszkanie dla Młodych” (MdM), w którym można było złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu mieszkania. W ciągu 2 dni przyjęliśmy 12,7 tysięcy zgłoszeń, które wyczerpały dostępną pulę 381 mln zł. Ponadto 955 wniosków znajduje się na liście rezerwowej. Osoby te mogą otrzymać dofinansowanie, jeśli zwolni się limit wskutek wycofania złożonych już wniosków przez innych klientów. Kolejność na liście rezerwowej wynika z kolejności zarejestrowanych zgłoszeń przez banki kredytujące.

Wszystkie banki, które zakończyły wewnętrzną akceptację wniosków, otrzymały potwierdzenie statusu z systemu BGK, a klienci, którzy zmieścili się w limicie lub znajdują się na liście oczekujących, powinni otrzymać taką informację w swoim banku.

Ostatni nabór w programie MdM wiązał się z ogromnym zainteresowaniem i kumulacją wniosków już w pierwszym dniu. Dla porównania - nabór rozpoczęty w styczniu 2017 r. trwał miesiąc, dopiero po takim czasie wyczerpał się limit przyznanych środków. Tym razem limit wyczerpał się w ciągu 2 dni.

Kumulacja wniosków spowodowała duże obciążenie systemu. W związku z tym 2 stycznia przez pewien czas przetwarzanie wniosków lub ich rejestracja były wydłużone. Byliśmy w stałym kontakcie z pracownikami banków kredytujących i jeszcze tego samego dnia usunęliśmy niedogodności. Pragniemy przeprosić banki i ich klientów za przejściowo wydłużony czas rejestracji wniosków. Obecnie analizujemy wnikliwie zaistniałą sytuację i jesteśmy w indywidualnym kontakcie z bankami.

5.01.2018 

Szanowni Państwo,

2 stycznia uruchomiliśmy nabór wniosków w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Ze względu na fakt, że był to ostatni nabór, zainteresowanie było ogromne i w ciągu 2 dni klienci złożyli w bankach kredytujących kilkanaście tysięcy wniosków. Tak duża liczba wniosków mogła powodować przejściowo wydłużony czas rejestracji wniosku. Nasi konsultanci byli w stałym kontakcie z pracownikami banków kredytujących.

Zapewniamy, że wszystkie wnioski, które zostały prawidłowo zarejestrowane w systemie BGK do limitu 381 mln zł, mają przyznane dofinansowanie. Indywidualne przypadki osób, które nie otrzymały dofinansowania, powinny być wyjaśniane w bankach kredytujących.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisem art.  10 ust. 9 ustawy MdM, przekazanie wniosku do systemu BGK następuje po pozytywnej weryfikacji przez bank kredytujący.  

Przypominamy również, że limit środków programu MdM był ograniczony do określonej wysokości i nie wszyscy chętni otrzymają dofinansowanie.

3.01.2018 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu przewidzianego na rok 2018, BGK z dniem 4 stycznia b.r. wstrzymał przyjmowanie wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w rządowym programie „Mieszkanie dla młodych”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu banków kredytujących biorących udział w obsłudze programu, BGK rozdysponował 381 mln zł, będących ostatnią pulą środków dostępnych w celu dofinansowania wkładu własnego na zakup mieszkania.

Na mocy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, BGK od początku funkcjonowania programu, tj. od 01 stycznia 2014 r., rozdysponował  prawie 3,0 mld złotych, co pozwoliło uzyskać dofinansowanie 110,7 tys. beneficjentom w celu uzyskania prawa własności do mieszkania.

Ustawa MDM daje możliwość wnioskowania przez nabywców o dodatkowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, zaciągniętego w celu nabycia mieszkania. BGK procesuje te wnioski w okresie 5 lat od dnia nabycia mieszkania po zweryfikowaniu przez bank kredytujący faktu urodzenia bądź przysposobienia przez nabywcę trzeciego lub kolejnego dziecka. Dodatkowo w operacyjnej obsłudze BGK pozostaje rozliczanie zwrotów wsparcia finansowego w wyniku zaistnienia okoliczności, przewidzianych przepisami ustawy oraz wypłaty dofinansowań, których płatność zgodnie z dyspozycją nabywców przypada na rok 2018.

21.09.2017

Szanowni Państwo,

w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych w roku 2017 na wypłaty w celu wsparcia finansowego kredytobiorców w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”, pragniemy poinformować o możliwości skorzystania z pomocy finansowej w nabyciu mieszkania w ramach limitu dostępnego na 2018 rok. Osoby, które nie skorzystały z finansowego wsparcia we wcześniejszych latach obowiązywania programu, zainteresowane uzyskaniem środków w celu uzupełnienia wkładu własnego na zakup mieszkania, będą mogły złożyć wniosek z planowaną datą wypłaty przypadającą na 2018 r. począwszy od dnia 2 stycznia 2018 r. Na dzień 20 września b.r. do rozdysponowania pozostaje kwota na poziomie 380 mln zł.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących możliwości i warunków złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, prosimy o kontakt z wybraną instytucją, współpracującą z BGK w zakresie obsługi programu. Wykaz instytucji dostępny jest na stronie internetowej BGK <link bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-30/>https://www.bgk.pl/bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-30/</link>.

07.08.2017

Szanowni Państwo,

BGK informuje o opublikowaniu w dniu dzisiejszym komunikatu BIP o wznowieniu od dnia 8 sierpnia 2017 r. przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” do momentu osiągnięcia poziomu 100% planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do wysokości 746 mln zł. Na dzień wygenerowania komunikatu, do wykorzystania w 2017 r. pozostała kwota 67 mln zł.

Wnioski należy kierować do BGK za pośrednictwem banków kredytujących. W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących możliwości i warunków złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na 2017 r., prosimy o kontakt z wybraną instytucją, współpracującą z BGK w zakresie obsługi rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Wykaz instytucji dostępny jest na stronie internetowej BGK www.bgk.pl/bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-30/.

21.07.2017

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie programem „Mieszkanie dla młodych”, w dniu 1 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zmiana ta pozwoli na zwiększenie kwoty zaplanowanej na wypłatę finansowego wsparcia w bieżącym roku z 95% do 100% określonego w ustawie limitu środków na lata 2017 i 2018. W związku z powyższym BGK w dniu 7 sierpnia 2017 r. planuje opublikowanie komunikatu BIP o wznowieniu od dnia 8 sierpnia 2017 r. możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” do momentu wykorzystania kwoty 67 mln zł i osiągnięcia poziomu 100% planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do wysokości 746 mln zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia ogłoszenia informacji o osiągnięciu poziomu 100% wykorzystania środków przewidzianych przepisami ustawy. W stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji braku możliwości przyznania dofinansowania i zwrotu wniosku bez jego rozpatrzenia z końcem roku, na który planowana była wypłata finansowego wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że wymieniona na wstępie zmiana ustawy dotyczy także środków, przeznaczonych do wypłaty w roku 2018. W związku z tym, że będzie to ostatni rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”, wnioski o przyznanie finansowego wsparcia w ramach dostępnego limitu będzie można składać w okresie od 01 stycznia do 30 września 2018 r. w ramach przewidzianego ustawą limitu przeznaczonego na finansowe wsparcie, tj. do wysokości 762 mln zł.

Projekt zmiany ustawy dostępny jest na stronie Sejmu RP w następującej lokalizacji:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7A233D4F23741D51C1258141003D16F5

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących możliwości i warunków złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na 2017 r., prosimy
o kontakt z wybraną instytucją kredytującą, współpracującą z BGK w zakresie obsługi rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Wykaz instytucji dostępny jest na stronie internetowej BGK <link bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-30/>https://www.bgk.pl/bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-30/</link>.

03.07.2017

Szanowni Państwo,

BGK informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamieściło na swojej stronie informację o nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przyjętą przez Radę Ministrów, która zakłada możliwość wznowienia przyjmowania przez banki kredytujące wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na 2017 r. w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 1/08/2017 r., od dnia następnego po dacie opublikowania stosownego komunikatu przez BGK w tym zakresie.

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797810-p_1.htm

Projekt ustawy można śledzić na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7A233D4F23741D51C1258141003D16F5

4/07/2017 odbędzie się w Sejmie 1 czytanie zmian do ustawy MDM

Zgodnie z założeniami, do projektu nowelizacji ustawy, zasady wnioskowania nie ulegną zmianie. Nabywca składa wniosek o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt oraz dokumentami powiązanymi w banku kredytującym (lista banków na stronie BGK). Nabywca taki wniosek będzie mógł najwcześniej złożyć dopiero od dnia następnego po dniu publikacji komunikatu BIP o wznowieniu przyjmowania wniosków nabywców przez banki kredytujące z planowaną datą wypłaty dofinansowania wkładu własnego na 2017 r.

BGK zamieści szczegółowy komunikat dla nabywców po dniu uchwaleniu ustawy.

6.04.2017

Szanowni Państwo,

BGK informuje, że poziom łącznej kwoty wynikającej ze złożonych w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, z terminem wypłaty wsparcia, przypadającym w 2018 roku, osiągnął równowartość 50% kwoty limitu środków. W myśl przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, w takiej sytuacji BGK zobowiązane jest do wstrzymania przyjmowania wniosków nabywców oraz do ogłoszenia tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym informujemy o wstrzymaniu od dnia 7 kwietnia 2017 r. przyjmowania w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia, przypadającym na rok 2018. Zgodnie z przepisami ustawy, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia ogłoszenia tej informacji przez BGK a wnioski o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na rok 2018 przekazane przez banki kredytujące do BGK w terminie od 7 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., pozostaną bez rozpatrzenia. Złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego będzie możliwe ponownie w terminie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. 

31.01.2017

Szanowni Państwo,

w związku z przekroczeniem limitu dostępnych środków  na 2017 r.  określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi  informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 01 lutego 2017 r. wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok.

Rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego przekazane do BGK do dnia 31 stycznia 2017 r., jednakże w stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji oczekiwania na możliwość przyznania środków w bieżącym roku. Informujemy, że w przypadku braku możliwości skorzystania z dofinansowania wkładu własnego w 2017 roku możliwe jest złożenie wniosku z planowaną datą wypłaty dofinansowania na rok 2018, o ile pozwolą na to warunki planowanej transakcji.

Przypominamy, że godnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (z późn. zm.), środki przyznane nabywcy w celu dofinansowania wkładu własnego, mogą zostać wypłacone tylko po zawarciu z Bankiem kredytującym umowy kredytu i spełnieniu wskazanych w umowie warunków do wypłaty wsparcia finansowego. W celu sprawdzenia aktualnego statusu wniosku oraz zweryfikowania możliwości podpisania umowy kredytu, uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem kredytującym, za pośrednictwem którego złożony został wniosek o przyznanie środków z Funduszu Dopłat.

5.07.2016

Szanowny Nabywco,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w sytuacji, gdy łączna kwota wynikająca ze złożonych w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, z terminem wypłaty wsparcia przypadającym w 2017 roku, osiągnie równowartość 50% kwoty limitu środków, BGK zobowiązane jest do wstrzymania przyjmowania wniosków nabywców. W związku z wystąpieniem takich okoliczności, BGK ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o wstrzymaniu od dnia 6 lipca 2016 r. przyjmowania w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na rok 2017. Jednocześnie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia ogłoszenia tej informacji przez BGK a wnioski o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na rok 2017 przekazane przez banki kredytujące do BGK w terminie od 6 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że nabywcy zamierzający skorzystać z dofinansowania wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na 2017 r., będą mieli możliwość wnioskowania o dofinansowanie wkładu własnego od 1 stycznia 2017 r. Przypominamy, że nadal istnieje możliwość złożenia przez nabywcę wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty środków na rok 2018, o ile warunki planowanej przez nabywcę transakcji przewidują taki termin ostatecznej zapłaty za mieszkanie, będące przedmiotem dofinansowania.

15.03.2016

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15-03-2016 o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U. z 2015 roku poz. 1865), Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 95 % kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2016.

W związku z powyższym Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 16-03-2016 wstrzymuje przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2016.

18.03.2016

Szanowny Nabywco,
w związku z wstrzymaniem od dnia 16 marca 2016 r. naboru wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok, uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia 15 marca 2016 r.
W związku z ogromnym zainteresowaniem programem „Mieszkanie dla młodych” i przyrostem wniosków ponad możliwy do zrealizowania limit wypłat na 2016 r. informujemy, że w stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji oczekiwania na możliwość przyznania środków w bieżącym roku. W takim wypadku beneficjent może podjąć decyzję w sprawie ewentualnego oczekiwania na zwolnienie limitu w bliżej nieokreślonym terminie roku bieżącego bądź złożenie nowego wniosku, uwzględniającego zmienione warunki planowanej transakcji, w tym wypłatę dofinansowania w kolejnych latach funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”. A więc, w przypadku braku możliwości skorzystania z dofinansowania wkładu własnego w bieżącym roku możliwe jest złożenie wniosku z planowaną datą wypłaty dofinansowania na rok 2017 lub 2018, o ile osoba sprzedająca mieszkanie dopuszcza zmianę daty zapłaty.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy środki przyznane nabywcy w celu dofinansowania wkładu własnego, mogą zostać wypłacone tylko po zawarciu z bankiem kredytującym umowy kredytu. W celu sprawdzenia aktualnego statusu wniosku oraz zweryfikowania możliwości podpisania umowy kredytu, uprzejmie prosimy o kontakt z bankiem kredytującym, za pośrednictwem którego złożony został wniosek o przyznanie środków z Funduszu Dopłat.

Logowanie do MDM

Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany produktem? Skontaktuj się z BGK

Podsumowanie MdM