menu

Rządowy program „Mieszkanie na Start” (MNS) to bezzwrotna pomoc finansowa dla osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania. Program dopłat do czynszu realizuje dwa główne cele: społeczny i inwestycyjny.

Pomaga gospodarstwom domowym z trudnościami w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i zachęca inwestorów do budowy mieszkań na wynajem.

Dla kogo?

Samorządy, osoby prywatne

Na co?

Dopłaty do czynszu dla najemców lub podnajemców mieszkań lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych

O produkcie

O dopłaty mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są obywatelami polskim lub cudzoziemcami przebywającymi w Polsce (na podstawie tytułu wskazanego w  Ustawie (PDF, 327 KB)., np. w związku ze świadczeniem pracy). Program MNS określa warunki dla najemców ubiegających się o pomoc (m.in. dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania). Mieszkania objęte dopłatami wskazuje gmina w uzgodnieniu z inwestorem.

Dopłaty do czynszu dotyczą:

  • nowo wybudowanych mieszkań lub mieszkań oddanych do użytkowania po rewitalizacji
  • mieszkań lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przekazanych gminie na własność przez inwestora w ramach rozliczenia  „lokal za grunt” (PDF, 228 KB)
  • mieszkań albo budynków mieszkalnych w ramach społecznych agencji najmu.

Dokumenty

Akty Prawne

Dla najemców i podnajemców

Sprawdź na czym polega program dla osób fizycznych

Dla gmin

Jesteś przedstawicielem gmin? Sprawdź szczegóły programu dla Twojej gminy