menu
Powrót

Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Dla kogo?

Studentów i absolwentów, osób bezrobotnych, opiekunów osób niepełnosprawnych i firm

Na co?

Podjęcie działalności gospodarczej, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz bezpłatne usługi doradztwa lub szkoleń

O produkcie

Wsparcie kierujemy do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, którzy szukają pracy, do zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych szukających pracy. Ze wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni. Żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy związanego z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – kto może skorzystać:

 • studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych - członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – kto może skorzystać:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkola i szkoły,
 • żłobki lub kluby dziecięce, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producenci rolni.

Jak skorzystać?

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Jak skorzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej?

 • Zgłoś się do instytucji finansowej, która działa na terenie, gdzie planujesz prowadzić działalność gospodarczą, i złóż wniosek. Wniosek możesz złożyć osobiście w placówce pośrednika finansowego lub przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej pośrednika.
 • Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosku, możesz umówić się na konsultację. Doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i pomoże Ci wypełnić wniosek.
 • Jak otrzymasz pozytywną decyzję, załóż działalność.
 • Podpisz umowę z instytucją finansującą wraz z zabezpieczeniem spłaty pożyczki.
 • Otrzymujesz wypłatę środków i jesteś swoim własnym szefem!

Warto wiedzieć! Jeśli ubiegasz się o pożyczkę na podjęcie działalności lub już ją masz, możesz również skorzystać z bezpłatnego doradztwa i szkoleń.

Ważne informacje

 • wartość pożyczki to ok. 130 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
 • aktualne oprocentowanie to 1,70 proc. lub 0,68 proc. w skali roku
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • okres spłaty pożyczki do 7 lat
 • karencja w spłacie do 1 roku

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

Jak skorzystać z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy?

 • Zgłoś się do instytucji finansowej, która działa na terenie, gdzie prowadzisz działalność, i złóż wniosek. Możesz go złożyć osobiście w placówce pośrednika finansowego lub przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej pośrednika.
 • Jak otrzymasz pozytywną decyzję podpisz umowę z instytucją finansującą wraz z zabezpieczeniem spłaty pożyczki.
 • Możesz stworzyć więcej stanowisk – zawnioskuj o kolejne pożyczki na utworzenie miejsca pracy.

Warto wiedzieć! Jeżeli skorzystasz z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, a następnie z pożyczki na utworzenie miejsca pracy, możesz zawnioskować o umorzenie części pożyczki.

Ważne informacje

 • wartość pożyczki to ok. 39 tys. zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
 • aktualne oprocentowanie to 1,70 proc. lub 0,68 proc. w skali roku
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 3 lat

Zmiany w programie spowodowane pandemią COVID-19 – obowiązują od 1 marca 2020 r.

 • Zawiesiliśmy spłatę kapitału do 6 miesięcy.
 • Wydłużyliśmy karencję o maksymalnie 6 miesięcy (jeśli nie rozpocząłeś spłaty rat kapitałowo-odsetkowych).
 • Obniżyliśmy oprocentowanie pożyczki do 0 proc. w skali roku (na okres do 12 miesięcy).
 • Wydłużyliśmy okres spłaty o dodatkowe 12 miesięcy.
 • Nie naliczamy kar umownych, które wynikają z założeń programu, jeśli będziesz musiał zamknąć firmę lub zlikwidować miejsca pracy.
 • Możesz zawiesić działalności gospodarczą na 6 miesięcy.
 • Możesz wydłużyć termin rozliczenia pożyczki oraz zawiesić termin korzystania z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

Warto wiedzieć! Aby skorzystać z tych ułatwień, złóż wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest w zakładce Instytucje finansujące. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z pandemią COVID-19 wpłynął lub wpłynie negatywnie na Twoją sytuację.

Historie firm

Joanna Chmura - właścicielka Imperium Fryzjerstwa Fryzjer Damski & Barber

Imperium Fryzjerstwa Fryzjer Damski & Barber

Studio tatuażu Divine Tattoo

Zdjęcie Antoniny Poniatowskiej

Gabinet rehabilitacji zwierząt FizjoZOO

Salon optyczny Okulara

Pani Jagoda i Pani Bożena przed wejściem do kawiarni Czekolada

Kawiarnia Czekolada

Agnieszka Michałowska, właścicielka Akademii Kulinarnej Studio A

Akademia Kulinarna Studio A

Tomasz Ciechoń, właściciel przedszkola High Five

Przedszkole High Five

Barbara Kołodziejczyk, właścicielka salonu kosmetycznego Monroe

Salon kosmetyczny Monroe

Natalia Van Vlerken W gabinecie rehabilitacji „Zpsitupem”

Przychodnia Zpsimtupem

Paweł Bartczak i Anna Kaczo, właściciele studia treningowego EMS Body Room

Studio EMS Body Room

Pytania i odpowiedzi

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

 1. Czy maksymalna wartość pożyczki może się zmienić?
  Tak, wartość pożyczki może ulegać zmianie, gdyż jest uzależniona od aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Maksymalna kwota pożyczki wyliczana jest jako 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualna wartość pożyczki jest opublikowana na niniejszej stronie, oraz u naszych pośredników finansowych.
 2. Jak wyliczane jest oprocentowanie?
  Oprocentowanie ustalane jest w dniu podpisania umowy pożyczki, według aktualnego poziomu stopy redyskonta weksli NBP. Wysokość oprocentowania to 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli NBP, w zależności od rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej. Aktualne oprocentowanie widnieje na niniejszej stronie internetowej, a także u pośredników finansowych. Można również sprawdzić wartość stopy redyskonta weksli na stronie NBP.
 3. Czy poszukujący pracy absolwent/student/bezrobotny/opiekun osoby niepełnosprawnej musi być zarejestrowany w urzędzie pracy by uzyskać pożyczkę?
  Studenci ostatniego roku studiów wyższych nie muszą być zarejestrowani jako bezrobotni. Wystarczy oświadczenie o niezatrudnieniu i niewykonywaniu innej pracy zarobkowej. Absolwenci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w rozumieniu ustawy o systemie oświaty lub uczelnie i uzyskali tytuł zawodowy/ licencjacki/ inżynierski/ magisterski do 48 miesięcy oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych przed złożeniem wniosku o pożyczkę muszą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Absolwent będzie musiał dodatkowo przedstawić kopię odpisu dyplomu lub świadectwa lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu, a opiekun osoby niepełnosprawnej dokument poświadczający prawo do opieki nad osobą niepełnosprawną. Osoby bezrobotne, by ubiegać się o pożyczkę muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy.
 4. Czy są preferencje w stosunku do określonych osób ubiegających się o pożyczkę?
  "Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" skierowany jest zarówno do absolwentów, studentów i bezrobotnych. Każda z uprawnionych osób ma równe szanse w dostępie do pożyczki, która udzielana jest na tych samych warunkach.
 5. Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę: w miejscu zameldowania, ukończenia szkoły?
  Istotne przy ubieganiu się o przyznanie pożyczki jest nie miejsce zakończenia edukacji czy zamieszkania, ale miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.
 6. Co należy rozumieć przez pojęcia student ostatniego roku studiów wyższych oraz absolwent szkoły średniej bądź wyższej?Student ostatniego roku studiów wyższych – I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci szkół – szkoły, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz szkoły dla dorosłych, które zostały zdefiniowane w art. 3 pkt 15 powyższej ustawy. Absolwenci uczelni wyższych, tj. osoby, które ukończyły studia inżynierskie/licencjackie lub jednolite magisterskie.
 7. Czy poręczycielem może być ktoś z rodziny?
  Tak, nie ograniczamy kręgu poręczycieli ze względu na powiązania rodzinne, zatem poręczycielem w tym wypadku może być przykładowo rodzic, dziadek, siostra – jeśli tylko spełnione są wymogi formalne dotyczące sytuacji materialnej osoby, która udziela poręczenia.
 8. Co w sytuacji, gdy obecnie studiuję na pierwszym roku kolejnych już studiów, a poprzednie zostały ukończone w zeszłym roku – czy mogę się ubiegać o pożyczkę?
  Tak, w tej sytuacji nie ma znaczenia fakt bycia studentem innego roku niż ostatni, by starać się o pożyczkę. Wtedy można ubiegać się o pożyczkę jako absolwent, jeśli złożenie wniosku nastąpi przed upływem 4 lat od uzyskania ostatniego dyplomu studiów wyższych.
 9. Czy studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie ma wpływ na możliwość ubiegania się o wsparcie?
  Nie, pod warunkiem, że przynajmniej na jednym z tych kierunków osoba ubiegająca się o pożyczkę będzie miała status studenta ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.
 10. Jak zostanie zakwalifikowana osoba, która zakończyła studia licencjackie i rozpoczęła studia magisterskie?
  Osoba będąca studentem/absolwentem, spełniająca pozostałe kryteria, może ubiegać się o pożyczkę, bez względu na to, czy rozpoczęła studia na innym kierunku czy studia uzupełniające.
 11. Czy jest możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki i z jakimi kosztami należy się liczyć?
  Można dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki, jednak w sytuacji wcześniejszej spłaty pożyczki oraz zamknięcia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty uzyskanej korzyści. W innych sytuacjach pożyczkobiorca nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji związanych z wcześniejszą spłatą.
 12. Czy pożyczkobiorca ponosi koszt prowizji dla pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek?
  Nie, zgodnie z założeniami Programu, uprawnione osoby są zwolnione z opłat i prowizji z tytułu rozpatrzenia wniosku i udzielenia pożyczki.
 13. Jak długo trwa ocena wniosku o pożyczkę?
  Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych, od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Jeśli konieczne są uzupełnienia, czas rozpatrywania wniosku jest odpowiednio wydłużony.
 14. Czy weryfikowany jest pomysł i założenia biznesowe czy tylko ścisłe kryteria formalne?
  Ocenie pośrednika podlega kompletny wniosek, którego elementem jest m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Wnioskodawca musi przedstawić swój pomysł na biznes, który jest możliwy do zrealizowania i zapewni wygenerowanie środków dających możliwość jego prowadzenia oraz spłaty pożyczki.
 15. Jak szybko należy złożyć wniosek? Czy jest jakiś graniczny termin, tak jak w przypadku konkursów?
  Wnioski są przyjmowane przez pośredników finansowych aż do wyczerpania środków powierzonych im na pożyczki.
 16. Czy można łączyć dotację z Funduszu Pracy z pożyczką w ramach tego Programu?
  Nie, wsparcie ze środków publicznych przeznaczone na ten sam cel jakim jest podjęcie gospodarczej dla osób uprawnionych może pochodzić tylko z jednego źródła. Osoba ubiegająca się o wsparcie może otrzymać albo pożyczkę w ramach Programu albo dotację z Powiatowego Urzędu Pracy.
 17. Czy można kupić przedmioty od najbliższej rodziny?
  Finansowanie przedmiotów/towarów od najbliższych członków rodziny z "Rządowego Programu Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" jest wykluczone. Transakcje mogą być dokonywane pomiędzy dwoma przedsiębiorcami (bez znaczenia jest w tej sytuacji fakt pokrewieństwa przedsiębiorcy z pożyczkobiorcą), bądź pomiędzy osobami fizycznymi spoza rodziny.
 18. Czy można założyć spółkę cywilną z osobą, która nie kwalifikuje się do otrzymania pożyczki?
  Dopuszczalna jest sytuacja, w której tylko jedna z osób ubiega się o pożyczkę i zamierza utworzyć spółkę cywilną z osobą nieubiegającą się o pożyczkę w ramach Programu. Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją wypełnia wtedy jedynie wnioskodawca, wskazując w treści wniosku z kim chce tworzyć spółkę cywilną.
 19. Czy wkład własny do leasingu może być kosztem kwalifikowalnym?
  Istnieje możliwość sfinansowania, ze środków pożyczki, wkładu własnego pożyczkobiorcy w ramach umów leasingu, jeżeli zakup maszyny, będący przedmiotem umowy leasingu, jest niezbędny do wykonywania działalności.
 20. Czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym?
  W tramach Programu VAT jest kosztem kwalifikowalnym, tak więc wszystkie towary i usługi są liczone po cenach brutto.
 21. Czy ze środków pożyczki możliwe jest finansowanie towarów, które będą sprzedawane w ramach prowadzonej działalności?
  Zgodnie z założeniami Programu, w ramach środków pożyczki możliwe jest sfinansowanie zarówno środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności, jak i wszelkiego rodzaju towarów podlegających sprzedaży w ramach działalności, np. zatowarowanie sklepu spożywczego, odzieżowego, wielobranżowego itp. Jedynym zastrzeżeniem z punktu widzenia Programu jest finansowanie towarów w ramach działalności wykluczonych ze wsparcia, które zostały określone w Regulaminie udzielania pożyczek, usług doradztwa i szkoleń w ramach "Rządowego Programu Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie".
 22. Czy obcokrajowiec może ubiegać się o pożyczkę w ramach Programu?
  Warunkiem ubiegania się o pożyczkę w ramach Programu przez obcokrajowca jest posiadanie karty stałego pobytu i oczywiście spełnienie pozostałych wymogów Programu.
 23. Czy osoba odbywająca staż może ubiegać się o pożyczkę w ramach Programu?
  Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozróżniają pojęcie „innej pracy zarobkowej” oraz „stażu”. Staż nie odbywa się na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą, a stypendium wypłacane jest bezrobotnemu przez PUP. W związku z tym osoba wykonująca staż może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu.
 24. W jaki sposób następuje rozliczenie środków pożyczki?
  Podstawą rozliczenia pożyczki w ramach Programu są zrealizowane na ten cel wydatki, tj. opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, które należy przedłożyć pośrednikowi finansowemu w terminie określonym w umowie pożyczki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku.
 25. Kiedy należy dokonać rejestracji działalności w CEIDG?
  Rejestracja działalności w CEIDG odbywa się po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki od pośrednika finansowego. Najpóźniej w dniu podpisania umowy pożyczki działalność powinna mieć status aktywnej.
 26. Czy możliwe jest skorzystanie z karencji w spłacie kapitału w trakcie rozpoczętej już spłaty pożyczki, jeśli nie skorzystało się z tej możliwości na początku?
  Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach "Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie", karencja jest to okres zawieszenia spłaty kapitału pożyczki od momentu uruchomienia pożyczki do daty określonej w umowie. W związku z powyższym bieg okresu karencji nie może być rozpoczęty podczas trwającej już spłaty pożyczki.
 1. Czy maksymalna wartość pożyczki może się zmienić?
  Tak, wartość pożyczki może ulegać zmianie, gdyż jest uzależniona od aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Maksymalna kwota pożyczki wyliczana jest jako 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualna wartość pożyczki  jest opublikowana stronie internetowej Programu w BGK, oraz u pośredników finansowych.
 2. Jak wyliczane jest oprocentowanie?
  Oprocentowanie ustalane jest w dniu podpisania umowy pożyczki, według aktualnego poziomu stopy redyskonta weksli NBP. Wysokość oprocentowania to 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli NBP, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Aktualnie obowiązujące oprocentowanie publikowane jest na stronie internetowej Programu w BGK oraz u pośredników finansowych. Obowiązująca wartość stopy redyskonta weksli dostępna jest także na stronie internetowej NBP.
 3. Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę: w miejscu zameldowania, miejsca prowadzenia działalności?
  Wniosek o pożyczkę na utworzenie miejsca pracy składany jest u pośrednika obsługującego obszar, w którym znajduje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Czy jest możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki i z jakimi kosztami należy się liczyć?
  Oczywiście można dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki, pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, o ile utworzone stanowisko pracy zostało utrzymane przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
 5. Czy pożyczkobiorca ponosi koszt prowizji dla pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek?
  Nie, zgodnie z założeniami Programu, wnioskodawcy i pożyczkobiorcy są zwolnieni z opłat i prowizji z tytułu rozpatrzenia wniosku i udzielenia pożyczki.
 6. Jak długo trwa ocena wniosku o pożyczkę?
  Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych, od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Uzupełnienia do wniosku wydłużają czas jego rozpatrywania.
 7. Jak szybko należy złożyć wniosek? Czy jest jakiś graniczny termin, tak jak w przypadku konkursów?
  Wnioski są przyjmowane przez pośredników finansowych aż do wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.
 8. Czy można łączyć dotację z Funduszu Pracy z pożyczką na utworzenie miejsca pracy?
  Nie, wsparcie ze środków publicznych przeznaczone na ten sam cel jakim jest utworzenie miejsca pracy może pochodzić tylko z jednego źródła. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie może otrzymać albo pożyczkę w ramach Programu albo środki z Powiatowego Urzędu Pracy.
 9. Czy koniecznym jest, aby bezrobotny zatrudniany w ramach pożyczki na utworzenie miejsca pracy był skierowany przez powiatowy urząd pracy?
  Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach "Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" w ramach pożyczki na utworzenie stanowiska pracy możliwe jest zatrudnienie osoby bez skierowania z powiatowego urzędy pracy (§12 pkt 2 Regulaminu). Osoba zatrudniana musi jednak być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i posiadać status osoby bezrobotnej bądź poszukującej pracy. Zatrudnienie osoby powinno nastąpić po podpisaniu umowy pożyczki. W przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej bez skierowania, wykluczona jest możliwość wnioskowania o umorzenie, które przysługuje osobom korzystającym jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

 

 1. Z ilu godzin doradztwa i szkoleń może skorzystać pożyczkobiorca pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej?
  Liczba godzin szkoleń i doradztwa dostępna dla jednego pożyczkobiorcy będzie różna w zależności od pośrednika finansowego, który udzielił pożyczki na podjęcie działalności – ten sam pośrednik lub instytucja z nim współpracująca będzie świadczyć pożyczkobiorcy usługę doradztwa i szkoleń. Aktualny limit godzin przypadający na pożyczkobiorcę można uzyskać u danego pośrednika finansowego.
 2. Czy szkolenia i doradztwo są obowiązkowe dla pożyczkobiorców?
  Nie, szkolenia i doradztwo są formą dodatkowego wsparcia, stanowią pomoc merytoryczną z zakresu najbardziej problematycznych kwestii i umożliwiają efektywne wykorzystanie otrzymanej pożyczki na podjęcie działalności a także jej rozliczenie.
 3. Czy jest termin, w którym trzeba skorzystać ze szkoleń i doradztwa?
  Tak, pożyczkobiorca musi skorzystać ze szkoleń w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
 4. Czy pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na utworzenie miejsca pracy mogą skorzystać ze szkoleń i doradztwa?
  Z takiej usługi mogą skorzystać jedynie pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.
 5. Gdzie będą się odbywać szkolenia i doradztwo?
  Doradztwo i szkolenia mogą się odbywać w miejscu uzgodnionym z pośrednikiem finansowym lub podmiotem z nim współpracującym.

 

Co zyskujesz korzystając z programu?

Doradztwo na etapie wnioskowania o wsparcie
Pomoc w wyborze właściwego zabezpieczenia
Jedne z najlepszych warunków finansowania na rynku
Dostępność na terenie całej Polski
Doradztwo po zawarciu umowy pożyczki
Możliwość uzyskania umorzenia pożyczki

Oblicz przybliżoną wysokość rat pożyczki

Kalkulator pożyczki:

 
1 tys. zł129 tys. zł
tys. zł
1 mies.84 mies.
mies.
0 mies.12 mies.
mies.

Kalkulator oblicza przybliżone kwoty rat. Aby uzyskać szczegółowy, indywidualny harmonogram spłaty pożyczki należy zgłosić się do pośrednika finansowego.

Oni założyli swój biznes dzięki "Rządowemu Programowi Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" - Tobie też się uda!

Agnieszka Michałowska, właścicielka Akademii Kulinarnej Studio A

Załatwienie formalności pożyczki „Wsparcie w starcie” nie było skomplikowane. Miałam naprawdę dobre wsparcie od regionalnego koordynatora programu. Warunki finansowe pożyczki były bardzo atrakcyjne, dużo korzystniejsze niż w komercyjnych bankach. Skompletowanie i złożenie wszystkich dokumentów zajęło raptem kilka dni. 

Agnieszka Michałowska
Akademia Kulinarna Studio A

Natalia Van Vlerken, właścicielka przychodni rehabilitacyjnej dla zwierząt „Zpsitupem”

Złożyłam wniosek o tę pożyczkę na maksymalną kwotę w wysokości 92 000 zł. Złożyłam wniosek w piątek, a w poniedziałek rano dostałam pozytywną decyzję.

Natalia Van Vlerken
Przychodnia rehabilitacji dla zwierząt „Zpsitupem”

Paweł Ciechoń, właściciel przedszkola High Five

Najpierw był pomysł. Później przyszła pora na kolejny etap, czyli na koncepcję sfinansowania projektu. Pożyczka stanowiła niezwykle interesujące rozwiązanie, z którego bardzo chciałem skorzystać. Środki uzyskane z pożyczki wydałem zgodnie z zamierzeniami niemal w 100%.

Paweł Ciechoń
Przedszkole High Five

Właściciele firmy EMS Body Room

Pieniądze z pożyczki umożliwiły nam robienie tego, co naprawdę kochamy i nasz rozwój. Dzięki temu możemy się realizować, pracując dla siebie, a nie dla kogoś.

Paweł Bartczak
EMS Body Room

Barbara Kołodziejczyk właścicielka salonu kosmetycznego Monroe

Pożyczkę na rozpoczęcie działalności udało mi się uzyskać i umożliwiło mi to zakup niezbędnych do rozpoczęcia pracy w branży beauty urządzeń i kosmetyków. Mogłam wówczas poszerzyć swoją ofertę i wyróżnić się na tle istniejącej konkurencji. 

Barbara Kołodziejczyk
Salon kosmetyczny Monroe

Skontaktuj się

Kontakt

Jesteś zainteresowany pożyczką z "Rządowego Programu Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie"? Skontaktuj się z pośrednikiem w Twoim Regionie.