menu

Pożyczki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Preferencyjne pożyczki ze środków budżetu na prefinansowanie działań z PROW 2014-2020.

Gwarancja dla sektora rolnego

Celem gwarancji z FGR, jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytów.