menu

Podstawą prawną programu jest Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Formy wsparcia:

  • premia termomodernizacyjna 
  • premia remontowa
  • premia MZG
  • premia kompensacyjna

Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii.

Premia termomodernizacyjna

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Premia remontowa

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe

Premia MZG

Pomoc finansowa dla gmin lub spółek gminnych realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gmin

Premia kompensacyjna

Wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe

Planujesz termomodernizację lub remont budynku?

Pamiętaj o ochronie siedlisk ptaków i nietoperzy.

Komunikaty Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Dane liczbowe Programu TERMO

plik PDF, 1 MB

Jak oszczędnie korzystać z energii

Sprawdź co możesz zrobić, żeby oszczędzać energię, chronić środowisko i mniej płacić za ogrzewanie

plik PDF, 223 KB

Wietrz mieszkanie!

 

W ciągu ostatnich 20 lat prawie 3 mld zł trafiło na wsparcie termomodernizacji budynków