menu
Powrót

Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela we własnym imieniu i na własny rachunek poręczeń oraz gwarancji w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego".

Aktualnie dostępne są następujące produkty poręczeniowe i gwarancyjne przeznaczone dla przedsiębiorców:

  • Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu udzielane we współpracy z bankami kredytującymi
  • Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu w ramach programu wsparcia prywatyzacji
  • Promesa poręczenia/gwarancji spłaty kredytu
  • Gwarancja należytego wykonania umowy

Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów, przejdź do strony poświęconej poręczeniom i gwarancjom w sekcji dla przedsiębiorstw

Gwarancja de minimis

Gwarancja COSME

Gwarancja Biznesmax