menu

O funduszu

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM, Fundusz) został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).   

Celem funkcjonowania Funduszu jest poprawa dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych na rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

Środki Funduszu służą sfinansowaniu części lub całości wydatków gminy na objęcie udziałów lub akcji w tworzonej lub działającej SIM. 

Wsparcie udzielane jest na:

  • dofinansowanie w wysokości 10 proc. kosztów inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez istniejące Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) lub Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM),
  • utworzenie nowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w wysokości do 3 mln zł.

Wsparcie wypłacane jest gminom podejmującym działania polegające na objęciu udziałów lub akcji w tworzonym lub istniejącym TBS/SIM, na warunkach określonych w art. 33l – 33s ustawy z dnia 26 października 1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.). 

Więcej informacji na temat Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dostępne jest na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wykorzystanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

Jak skorzystać

Wnioski przyjmowane są przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości i rozpatrywane w terminie 60 dni od dnia ich złożenia.

Zadaniem BGK jest realizacja płatności na rzecz uprawnionych podmiotów w oparciu o umowę zawartą z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Objecie udziałów lub akcji TBS/SIM, z wykorzystaniem wsparcia ze środków Funduszu, stanowi udzieloną rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Kontakt

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o wsparcie prosimy kierować bezpośrednio do:

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
Departament Mieszkalnictwa
Tel.: 22 522 53 00
e-mail:sekretariatDM@mr.gov.pl