menu

Standardy działania

Ład korporacyjny

Zasady dobrej praktyki bankowej

Polityka informacyjna

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Polityka zarządzania konfliktem interesów

Certyfikat Patriot Act

Polityka AML/CFT w BGK

Rejestr pełnomocnictw BGK

Struktura organizacyjna

System kontroli wewnętrznej

Zarządzanie ryzykiem