menu

Samorządy

Znajdź szybko rozwiązania dla siebie:

Wybierz dla kogo

Rozwiązania dla samorządów

Obsługa bieżąca

Skorzystaj z kompleksowej oferty rachunków bankowych, usług rozliczeniowych, kart płatniczych oraz lokat złotowych.

Florist using digital tablet in flower shop

Finansowanie działalności bieżącej

Zadbaj o płynność finansową bieżącej działalności Twojego samorządu. Skorzystaj z oferty kredytów obrotowych, które umożliwią finansowanie bieżących zobowiązań lub spłatę zadłużenia.

Inwestycje

Wybierz produkt, który będzie wspierał rozwój Twojego regionu.  Wśród wielu źródeł finansowania znajdziesz między innymi kredyty inwestycyjne, pożyczki finansowane ze środków unijnych oraz organizację emisji obligacji komunalnych.

Paying online

Zabezpieczenie finansowania

Gwarancje i poręczenia pozwalają zabezpieczyć kredyty oraz inne zobowiązania umowne. Umożliwiają także zabezpieczenie realizacji projektów finansowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej. 

Efektywność energetyczna i OZE

Skorzystaj z oferty pożyczek na poprawę efektywności energetycznej oraz na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. Finansujemy działania zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. Oferujemy również pożyczkę na przedsięwzięcia, które zwiększają poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Science lab

Finansowanie ochrony zdrowia

Kredyt obrotowy, który możesz przeznaczyć na regulowanie bieżących płatności za towary i usługi oraz innych zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności w sektorze ochrony zdrowia.

Business Managers Meeting with CEO

Produkty skarbowe

Sprawdź, jak łatwiej możesz zarządzać funduszami samorządów. Oferujemy transakcje kupna i sprzedaży walut, ochronę przed skutkami zmian kursów walutowych oraz produkty, dzięki którym można zarządzać nadwyżkami finansowymi.