menu

Premia remontowa

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe.

Premia termomodernizacyjna

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Premia MZG

Pomoc finansowa dla gmin lub spółek gminnych realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gmin

Pożyczka Jessica2 dla województwa wielkopolskiego

Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie.

Pożyczka na efektywność energetyczną z projektu Małopolska Pożyczka

Pożyczka na modernizację budynków (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, przebudowa systemów grzewczych itp.)

Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych o system zarządzania energią.

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Pożyczka na przedsięwzięcia, które mają na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie 2 dla województwa łódzkiego

Wykorzystaj finansowanie ze środków unijnych na przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej.

Pożyczka Termomodernizacyjna z projektu przedsiębiorcze Podlaskie

Pożyczka na realizację przedsięwzięć związanych z kompleksową, tzn. głęboką modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych w województwie podlaskim.