menu

Kredyty obrotowe

Oferta produktów poprawiających płynność i wspierających finansowanie bieżącej działalności samorządów.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, którego celem jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej