menu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Kredyty inwestycyjne

Zapoznaj się z ofertą kredytów inwestycyjnych przygotowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, które pomogą w długoterminowym finansowaniu projektów inwestycyjnych – w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Finansowanie ze środków unijnych

Samorządy mogą skorzystać z finansowania ze środków unijnych. Dowiedz się, na co Twoja gmina może wykorzystać dodatkowe fundusze z pożyczek unijnych. 

Obligacje

Oferta obligacji skarbowych dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, którego celem jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Pożyczka dla JST ze środków EBI

Pożyczka udzielana przez BGK ze środków EBI na finansowanie programów inwestycyjnych miast średniej wielkości.

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Preferencyjny kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, osuwiska ziemne i huragany.