menu

Premia remontowa

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe.

Premia termomodernizacyjna

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Premia MZG

Dla gmin lub spółek prawa handlowego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gmin.

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie 2 dla województwa łódzkiego

Wykorzystaj finansowanie ze środków unijnych na przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Produkt mający na celu zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.  

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Preferencyjne pożyczki na likwidację barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kredyt preferencyjny SBC

Preferencyjne finansowanie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS-y), spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe.

Kredyt budowlany

Skorzystaj z finansowania na realizację inwestycji mieszkaniowych.

Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat - program Mieszkanie na Start

Dopłaty do czynszu dla wynajmujących mieszkania.

Kredyt PIB (kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, wspierający budownictwo mieszkaniowe w realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego)

Administrowanie portfelem kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych w Banku do 30 września 2009 r.

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Skorzystaj z preferencyjnych warunków kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

Celem Funduszu jest poprawa dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych na rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).